AugiMAX - biohumuso pagrindu, pagaminta Lietuvoje, profesionali, ekologiška skysta, organinė trąša – augimo stimuliatorius

Kitoks požiūris į dirvožemį

Dėl šios priežasties, verta keisti požiūri ir nuostatas į nusistovėjusi ūkininkavimo modelį. Po mokslininkų glaudžios bakterijų ir grybelių su augalais sąveikos faktų nustatymo, žemdirbiai pradėjo kreipti dėmesį i mikroorganizmus, užtikrinančius žemės ūkio augalų produktyvumo proceso svarbą. Mikroorganizmai atsakingi už organinės medžiagos irimo procesus, kurių metu dirvožemis praturtinamas augalams reikalingomis mineralinėmis ir biologiškai aktyviomis medžiagomis. Šiandien pagrįstai manoma, kad mikrobų simbiozė ir jų susiejimas su augalais yra jų gyvybinės veiklos pagrindas.

Dirvožemis – labai palanki terpė mikroorganizmų dauginimuisi. Mikroorganizmai dar kitaip gali būti vadinami mikrobais. Tai akimi nematomi, tik pro mikroskopą įžiūrimi vienaląsčiai arba kolonijiniai organizmai, tokie kaip bakterijos, grybeliai, mikroskopiniai pirmuonys ir dumbliai. Į augalus patenka ne tos maisto medžiagos, kurios būdingos dirvožemiui, bet maisto medžiagos, kurios jau yra tarsi šaknų rizosferos mikroorganizmų gyvybinių funkcijų produktai. Šiuo atveju viena iš pagrindinių rizosferos mikroorganizmų, tų kurie vystosi pašakniniame dirvožemyje ir šaknų paviršiuje, funkcijų - aprūpinti augalų organizmą maistinėmis medžiagomis, jam optimaliai prieinama forma. Dirvožemyje esančios maisto medžiagos, prieš patekdamos į augalus, vienaip ar kitaip perdirbamos mikroorganizmų.

Dirvožemis yra pirmas žmogaus panaudotas Žemės resursas, tad žmonijos civilizacijos vystymasis tiesiogiai susijęs su dirvožemio panaudojimu. Per ilgą laiką susiformavo vartotojiškas požiūris į dirvožemį, ignoruojant ekologinę poziciją ir tik pastaruoju metu pripažinta, kad dirvožemių degradacija vyksta intensyviau už jų atsistatymą. Dirvožemis – tai daugiafazė atvira sistema, kur glaudžiai persipina cheminiai, fizikiniai ir biologiniai procesai. Dėl intensyvėjančios ūkinės veiklos jau dabar pastebimi negatyvūs reiškiniai: dirvožemio rūgštėjimas, mikroorganizmų mažėjimas, humuso irimas, padidėjusi tarša.

Pokyčiai, vykstantys dirvožemyje, atsispindi dirvožemio mikrofloros kolonijose. Herbicidai – svetimi dirvožemiui, jie pakeičia mikroorganizmų skaičių ir sudėtį dirvožemyje. Dėl to rekomenduojame aktyvinti dirvožemio mikroorganizmus, kad jie aktyviau vykdytų pesticidų likučių detoksikaciją ir apvalytų dirvožemį nuo pavojingų junginių. Žemės ūkio mikrobiologijos mokslas nestovi vietoje ir kasmet didesnę reikšmę įgauna augalų aprūpinimas maisto medžiagomis pasitelkiant dirvožemio mikroorganizmus. Ypač gausu mikroorganizmų prie augalų šaknų – šaknų zonos (rizosferos) mikroorganizmai. Mikroorganizmų kiekis prie šaknų vidutiniškai 30 – 100 kartų viršija jų kiekį ne šaknų zonoje. Tai paaiškinama tuo kad, šaknų išskyros sukuria palankias sąlygas mikroorganizmų mitybai. Tuo pačiu mikroorganizmai dalyvauja organinių liekanų mineralizacijos procese, pervesdami juos į augalams prieinamą formą. Dėl to dirvožemio humusas yra svarbiausia maisto medžiagų saugykla augalams.

Skysto biohumuso raida

Mūsų įmonė užsiima ekologiško biohumuso gamyba. Biohumusas yra efektyviausia dirvožemio gerinimo priemonė – tai subalansuota ir gausiai prisotinta maistinių medžiagų, vitaminų, fermentų, humo ir fulvo rūgščių terpė visaverčiam augalo augimui. Dirbant šioje srityje greitai supratome, kad norint pagaminti aukščiausios kokybės biohumusą, pirmiausia reikia pasiruošti tinkamą maistą sliekams, tad sliekams maitinti naudojame tik 100 procentų galvijų kraikinį mėšlą. Pasitelkę senolių išmonę ir prisiminę kaip kadaise seneliai kibire užpylę mėšlą vandeniu jį raugindavo, po to papildomai atskiedę vandeniu tręšdavo sodo bei daržo augalus, pradėjome klientams siūlyti gamintis „arbatas“ – užpilus, senelių naudotą mėšlą pakeičiant biohumusu. Ši praktika pasiteisino, bet mums atsirado naujas iššūkis, kaip klientams pasiūlyti biohumusą skystame pavidale, kurį būtų galima saugiai supilstyti į tarą ir būtų galima saugoti ilgesnį laiką neprarandant vertingųjų savybių. Eksperimentų, bandymų ir bendradarbiavimo su mokslininkais dėka mums tai pavyko ir šį skystą biohumusą pavadinome „AugiMAX“. Gamybos procese - ekstrahuojame biohumusą (vermikompostą) į skystą terpę, sukuriame specialias hidrotermines sąlygas. Šio proceso metu prasideda rūgimo procesas pereinantis į fermentaciją ir trunkantis apie 30 parų. Pasibaigus natūralių grybelių ir bakterijų sukeltai fermentacijai, gimsta „AugiMAX“. Trąša įgauna stabilią anabiozinę būseną ir atgyja tik atskiesta vandeniu. Mokslininkai jau senai nustatė, kad dirvožemyje sumažėjus bet kurios mikroorganizmų (bakterijos, grybeliai, mikroskopiniai pirmuonys ir dumbliai) sudedamosios dalies, sulėtėja procesai, dėl šios priežasties augalai negauna pilnavertiško maitinimosi, sulėtėja arba visai sustoja jų augimas. „AugiMAX“ trąšoje esantys natūraliu būdu išgauti įvairių atmainų grybeliai ir bakterijos yra vieni iš dirvožemio mikroorganizmų sudedamųjų dalių. Daugelis augalų auga simbiozėje su grybais sudarydami mikorizę. Tad tai gyvybiškai svarbūs komponentai, užpildantys ir „užkūrinantys“ dirvožemio mikroorganizmų reaktorių. Mokslininkų nustatyta, kad dirvožemio bakterijos bei grybeliai artimai sąveikauja tarpusavyje, esant palankiai terpei jie sparčiai maitinasi bei dauginasi. Esant užterštai dirvai ar netinkamoms oro sąlygoms mikroorganizmų dirvoje gali ženkliai sumažėti. Be to bandymais įrodyta, kad ekologiška mikroflora suriša sunkiųjų metalų jonus į augalų mitybai neprieinamas formas.

Pastaruoju metu seminaruose ir literatūroje galima išgirsti apie naują dirvožemio mikroorganizmų komponentą – bakterijas, kurios sugeba užfiksuoti atmosferoje esantį azotą dirvožemyje ar fosforą atpalaiduojančias bakterijas, gerinančios augalų mitybą azotu ir fosforu. Mes taip pat skiriame daug dėmesio šiai sričiai ir greitu laiku pristatysime savo naujoves.

Mokslininkai aiškina, kad naudojant žemdirbystėje bakterijas (tokias kaip azotą fiksuojančias, fosforą atpalaiduojančias, šiaudus skaidančias ir t.t.) ir norint gauti maksimalų rezultatą, bakterijas būtina maitinti papildomai. Estų instituto mokslininkai, dirbantys su bakterijomis, nustatė, kad mūsų „AugiMAX“ skysta organinė trąša yra neįtikėtinai veiksminga priemonė naudoti kartu su bakterijomis ar naudoti kaip papildomą „maistą“ joms.

Skystas biohumusas prevencijai prieš augalų ligas ir kenkėjus

Taikant prevenciją ir siekiant užkirsti kelią plisti augalų ligoms, akcentuojama, kad ligų sukėlėjai dažniausiai būna grybelinės arba bakterinės kilmės. Praktiniai laukų bandymų rezultatai, mokslininkų įžvalgos ir rekomendacijos teigia, kad „AugiMAX“ puiki ekologiška priemonė, skirta prevencijai prieš ligas ir kenkėjus. Mūsų skystoje trąšoje esantys gyvi mikroorganizmai patekę į tą pačią terpę kovoja su parazitinės kilmės mikroorganizmais, bei sudaro nepalankią terpę jiems daugintis. Šioje „dvikovoje“ sprendžiasi kas stipresni ar parazitinės kilmės mikroorganizmai ar skystoje trąšoje „AugiMAX“ esantys mikroorganizmai - tarsi gerosios augalų bakterijos. Patekus „AugiMAX“ trąšoms ant augalo, jose esančios epifitinės bakterijos, pradeda daugintis, ir neleidžia vystytis ligų sukėlėjams, t.y., sukuriamas biologinis barjeras, neleidžiantis patogenams prasiskverbti į augalo audinius. Skystoje trąšoje „AugiMAX“ yra labai didelė koncentracija gerųjų mikroorganizmų (viename mililitre apie 40 mln. kolonijų), kurie gali padėti laimėti kovą, bet kartais priešo gynybinės pozicijos būna tvirtesnės arba jų armija jau būna per nelyk išplitusi.

Organinė, ekologiška skysta trąša „AugiMAX“ gali būti naudojama kartu su visais pesticidais, fungicidais ar trąšomis, nebent jų gamintojai nurodo kitaip. Praktiniai laukų bandymų rezultatai, mokslininkų įžvalgos ir jų rekomendacijos teigia, kad naudojant „AugiMAX“ trąšą kartu su pesticidais, fungicidais ir kitomis trąšomisporeikį gali sumažinti nuo 30 iki 50 procentų. Primigtinai rekomenduojame, mūsų trąšą naudojant kartu su įprastomis chemizuotuose ūkiuose naudojamomis skystomis ar biriomis NPK ar kitomis trąšomis, jų kiekį mažinti bent 30 procentų, kitu atveju augalus gali nudeginti. Naudojant „AugiMAX“ trąšą kartu su pesticidais ar fungicidais, rekomenduojame atlikti dalies lauko praktinius bandymus ir pažiūrėti jų sąveiką tarpusavyje. Šiai dienai nesame gavę jokių neigiamų atsiliepimų ar pastebėjimų apie mūsų skystos trąšos naudojimą kartu su pesticidais ar fungicidais. Tai naujai sukurta trąša, tad bet kokie neigiami ar teigiami „AugiMAX“ trąšos praktiniai naudojimo pastebėjimai mums yra be galo svarbūs siekiant perteikti Jums kuo tikslesnę informaciją ar naudojimų normų rekomendacijas. Pastebėjimus ar laukų nuotraukas galite siųsti elektroniniu paštu augimax.lietuva@gmail.com.

Kodėl verta naudoti „AugiMAX“?

Ūkininkai daro laukų dirvožemio tyrimus, bet dažniausiai yra tiriami azoto, fosforo, kalio, PH, huminių medžagų rodikliai. Mikroorganizmus dirvožemyje ištirti reikia specifinės įrangos, be to rodikliai keičiantis meteorologinėmis sąlygomis sparčiai kinta, tad Jūs pagalvokite ir įvertinkite, kas būtų jeigu Jūsų dirbamoje dirvoje trūktų komponento, kurio yra prisotinta „AugiMAX“ organinė trąša? Naudojant „AugiMAX“ dirvai ir augalams nepakenksite, mes tai garantuojame, bet jei tai būtų trūkstama Jūsų dirvožemio struktūros dalis? Esame įsitikinę, kad dirvožemis bus Jums dėkingas ir tą padėką išreikš gausesniu ir kokybiškesniu derliumi. Tyrimai ir bandymai tai jau įrodė – įsitikinkite tuo ir Jūs savo sode, darže ar profesionaliame žemės ūkyje!!!

„AugiMAX“ sudėtis:

Bendras azotas (N) g/l

6

DIN EN ISO 11885, Verdünnung mit Wasser, ICP-OES Messung

Bendras fosforas (P) %

0,7 – 1,05

LST EN 13650:2006, LST EN ISO 6818:2004

Bendras kalis (K) g/l

14

DIN EN ISO 11885, Verdünnung mit Wasser, ICP-OES Messung

Boras (B) mg/kg

31,22 – 33,41

LST EN 13650:2006, LST EN ISO 1 1885:2009

Organinė anglis (C) g/kg

3,65 -3,68

LST EN 1 5169:2007

Huminės rūgštys %

0.32 - 0.34

LST EN 1 5169:2007

Paruošimas

Įprastiniam tręšimui - skiesti vandeniu 1:100

Tręšiant augalus per lapus - skiesti vandeniu 1:100

Daigams laistyti - skiesti vandeniu 1:100

Tręšiant augalus per šaknis t.y. laistant - skiesti vandeniu 1:100

Kambarinių gėlių tręšimui per lapus - skiesti vandeniu 1:100

Prevencijai prieš marą bei kitas ligas - skiesti vandeniu 1:100

Prevencijai nuo amarų - skiesti vandeniu 1:10

Beicavimui ar sėklų apvėlimui - vandeniu neskiesti


Prieš naudojimą koncentratą lengvai suplakti arba išmaišyti

Paruoštos trąšos būna fiziologiškai aktyvios ribotą laiką, todėl turi būti panaudotos per 48 val. nuo jų paruošimo


Naudojimas

Sodo ir daržo augalų tręšimas: 1 kartą per 10 dienų

Šiltnamiuose auginamų augalų laistymas: 1 kartą per 7 dienas

Kambarinėms gėlėms laistyti: 1 kartą per 15 dienų

Daugiamečių augalų tręšimas: 2 kartus per mėnesį

Dekoratyvių krūmų, vaiskrumių ir vaismedžių geresniam prigyjimui: 1 kartą per savaitę

Šviežiai nuskintoms gėlėms pamerkti

Vejoms laistyti: 1 kartą per mėnesį

Parazitų naikinimui bei prevencijai prieš ligas: esant poreikiui darant 14 dienų pertraukas

„AugiMax“ padeda įsisavinti chemines trąšas, pesticidus bei insekticidus: kiekvieno naudojimo metu pagal poreikį

Nualintos dirvos atstatymui – 4-5 litrai koncentrato 1 hektarui

Pramoniniam laukų tręšimui-4-6 litrai koncentrato 1 hektarui

Sėklų mirkymas prieš sėją: šakniagumbių ir svogūnų mirkymas – 1 val.; ankštinių augalų sėklos – 6 val.; ridikėlių, salotų sėklos – 12 val.; morkų, agurkų, moliūgų sėklos – 24 val.

Pavasariniam dirvos apdirbimui: vienkartinis purškimas-4-5 litrai koncentrato 1 hektarui

Rudeniniam dirvos apdirbimui: vienkartinis apdirbimas-4-5 litrai koncentrato 1 hektarui

Žemės kokybei pagerinti, jei dirvožemis nėra derlingas, AugiMAX“ tirpalo koncentraciją galima padidinti 2-3 kartus.

Purškiama nesaulėtą dieną arba vakare. Ultra violetiniai spinduliai slopina mikrobų veiklą.

Praktiniai skystos trąšos „AugiMAX panaudojimo rezultatai rodo, kad pailgėja derliaus nuėmimo sezonas.

 

 

SKYSTO BIOHUMUSO NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS PROFESIONALIAM ŽEMĖS UKIUI

KULTŪROS

VARTOJIMO LAIKOTARPIAI (PURŠKIMUI)

VARTOJIMO NORMOS

REKOMENDUOJAMA

TIRPALO

KONCENTRACIJA

Beicavimas - visos kultūros

Sėklos, gumbai, svogūnėliai

Iki 10 L. - 1 t sėklų

Neskiedžiama

Kviečiai, ž.rapsai miežiai, avižos, soros, sorgas, kukurūzai, v.rapsai

Antro trečio lapo išaugimas (žieminiams).

Krūmijimosi pradžia.

Stiebo bamblėjimo pradžioje.

5-8 L Ha

1:50

Bulvės

Trečio-ketvirto lapo išaugimas.

Prieš žydėjimo pradžią.

Po žydėjimo.

5-8 L Ha

1:50

Cukriniai runkeliai, raudonieji burokėliai, pašariniai runkeliai, morkos

Prieš pat pirmos tikrųjų lapų poros išaugimą.

Po 20-30 dienų, šakniavaisių vystymosi pradžios periodu.

5-8 L Ha

1:50

Pomidorai, pipirai, baklažanai, agurkai, moliūgai

Po išdygimo.

Pumpuravimosi pradžia.

Intensyvaus vaisių augimo metu, tolimesni purškimai kas 10-15d.

5-8 L Ha

1:100

Kopūstai

Po kopūstų išsiskleidimo po išdygimo.

Kopūstų galvų formavimosi pradžia.

5-7 L Ha

1:50

Obelys, kriaušės, slyvos, persikai, abrikosai, vyšnios, tt.

Pavasarį, prieš pasirodant naujiems lapams.

Laikotarpyje tarp pumpuravimosi ir žydėjimo.

Intensyvaus vaisių augimo metu, tolimesni purškimai kas 10-15d.

10-15 L /100medžiu

1:100

Vaiskrūmiai, serbentai, avietės, agrastai, tt.

Pavasari, prieš pasirodant naujiems lapams.

Laikotarpyje tarp pumpuravimosi ir žydėjimo.

2-3,5 L /100 krūmui

1:100

Svogūnai

Česnakai

Vegetacinio laikotarpio pradžioje.

Atsirandant stiebams.

5-7 L Ha

1:100

Vynuogės

Pavasarį prieš pasirodant naujiems lapams.

Purkšti žydint.

2-3,5 L /100 krūmų

1:100

Braškės

Pavasarį prieš pasirodant naujiems lapams.

Purkšti žydint.

Intensyvaus uogų augimo metu, tolimesni purškimai  ar laistymai kas 10-15d.

Po 20-30 dienų nuėmus derlių.

7-10 L Ha

1:100

Paprastieji žalieji pankoliai, petražolės, Žalialapės kultūros tt.

Pirmieji daigai.

Vegetacijos pradžia, galima kartoti kas 10 dienų.

5-7 L Ha

1:100

AugiMAX“ naudojant kartu su  insekticidais ar pesticidais gali skirtis jų skiedimo santykis. Tokiu atveju rekomenduojame procentaliai „AugiMAX“ naudoti tiek, kiek naudojate  insekticidų ar pesticidų, t.y. „AugiMAX“ didinti arba mažinti rekomenduojamą naudojimo normos kiekį išlaikant procentaliai skiedimo santyki. Norite įsitikinti „AugiMAX“ veikimo nauda, siūlome atliekant planinius purškimus traktoriuje turėti „AugiMAX“ koncentrato ir įvertinus likusio skysčio kiekį purkštuve supilkite koncentratą ir nupurkšite paskutinius vieną ar du purškiamo lauko pravažiavimus. Taip darykite kiekvieno planinio purškimo metu, atėjus laikui nuimti derlių įsitikinsite ar yra nauda naudojant „AugiMAX“ ar ne. Apie bandymu rezultatus informuokite ir mus. Mums įdomi Jūsų nuomonė ir įžvalgos.

Saugojimas:

Saugoti atskirai nuo maisto produktų bei vaikams neprieinamoje vietoje.

nuo -3 iki +35°C. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.Turite klausimų ar pastebėjimų? Norite  išbandyti?

Galite užpildyti anketą apačioje, ir mes su Jumis susisieksime. Arba skambinkite telefonu 8 600 65506

0
Gryno biohumuso gamyba ir prekyba
Žemių mišiniai biohumuso pagrindu
  Skysta ekologiška trąša „AugiMAX“

 . 64799616